„Kancelář pro sport“ a ne „sport pro kancelář“

„Kancelář pro sport“ a ne „sport pro kancelář“

Jan Dumek - čtvrtek, 25. dubna 2019

Beach volejbal v ČR

Ve svých úvahách a odpovědích na otázku, co by měl ČVS dělat pro český beachvolejbal, nechci a nebudu na nikoho ukazovat prstem (snad to dodržím pokaždé), naopak chci obecně upozornit na některé věci a navrhnout lepší řešení.

Teď zpět k beachvolejbalu na ČVS. Myslím, že je opravdu důležité, aby hráči, trenéři, zástupci klubů a všichni, kdo se věnují volejbalu a beachvolejbalu, měli pocit, že vedení ČVS a sekretariát ČVS je zde pro ně. Bohužel jsem se několikrát při své práci pro ČVS (vždy jsem byl i aktivním hráčem) setkal s větou: „…uvědom si, na které straně stojíš!“ (bylo myšleno: nebraň hráče nebo organizátory a dělej to, co ti říkáme – v podtextu vždy bylo: je to takhle jednoduší pro nás tady v kanceláři, abychom se vypořádali s regulemi MŠMT, CEV, FIVB apod.). A to si přesně myslím, že není ani trochu na místě!

Pokud je člověk dlouho na jedné straně (ať je to hráč či trenér, nebo je to „funkcionář“), je logické, že bude inklinovat k jednostrannému postoji (vím z vlastní zkušenosti). Zejména u funkcionáře je tedy nutné, aby měl jasný cíl, kam chce sport posunout, jasnou koncepci rozvoje a směřování. Jinak se mu může stát, že pod dojmem denních starostí (běžná administrativa, účtování dotací apod.) nebude prospěšný prostředí, pro které má pracovat (v našem případě beachvolejbalu).  

Ano, vedoucí určuje směr rozvoje a je správné, že tento rozvoj bude často nepohodlný pro některé členy hnutí, protože je bude nějakým stylem utvářet. Ale tento vedoucí musí mít jasnou představu o tom, kam hnutí vede a co je jeho cílem. Znovu ano, kancelář stanovuje formální pravidla pro hnutí. Vždy by však měl mít jakýkoli funkcionář (ať jsem to byl chvíli já nebo kdokoli jiný) na mysli rozvoj sportu, co nejlepší podmínky pro hráče, apod.

Z mého pohledu je pro všechny funkcionáře nutné si uvědomit, že „tam“ jsou proto, aby posunuli sport, aby pracovali pro lidi z beachvolejbalu.

Nekritizuji zde nikoho konkrétně, pouze sděluji k čemu jsem došel i díky své práci pro ČVS.

Z druhé strany je všem hráčům a trenérům nutné říci: ČVS je spolek, dobrovolné hnutí, jehož členy spojuje společný zájem. Všichni můžeme a máme být aktivní v prosazování svých zájmů. Není to „my“ a „oni“. Není to „my, chudáci hráči a trenéři“ a „oni, všemohoucí členové vedení“. Je to tak, jak je napsáno ve stanovách ČVS čl. 4, zejména v bodu 4.

Zde si je můžete přečíst:

http://www.cvf.cz/dokumenty/download/01_Sb%C3%ADrka%20směrnic%20ČVS/00-17%20Stanovy_Ceskeho_volejbaloveho_svazu.pdf .

Závěrem:

Pro funkcionáře je nutné mít živý kontakt s aktivními hráči a trenéry a pro hráče je nutné, aby se na funkcionáře nekoukali jako na někoho, kdo jim chce něco vzít. 

Znovu opakuji: nikoho konkrétně zde nekritizuji, jen říkám, jak to vidím já. Příště se již dostaneme k rozboru jednotlivých kapitol beachvolejbalu.

Jan Dumek

Generální partner

Stample!

Beach Service finančně podporují:

Praha MŠMT Městský obvod Plzeň 4 Město Benešov Pardubice Pardubický kraj

Partneři a sponzoři

Birell Plzeňský Prazdroj Koktejl S-Centrum Benešov STAVOKA Hradec Králové, a. s.
Gymnázium Pardubice Mozartova HIKO SPORT Plzeň pro sport GALA KMOTRA Hanka Mochov